Projektledningskonsulter för dina byggprojekt i mål

När du ska bygga om eller nytt spar du värdefull tid, ekonomi och energi på att anlita en professionell byggprojektledningskonsult. Det oavsett om du gör det som privatperson, bostadsrättsförening eller fastighetsbolag. 

Vi vet vilka frågor fastighetsägare ställs inför och vad som krävs för att leda ett byggprojekt rätt och effektivt hela vägen. Utöver att göra det med stor samlad kunskap kan vi på Wahlros som oberoende och personalägt företag måna om både våra medarbetares och kunders trivsel.

Det som utmärker Wahlros allra mest är nog vårt stora fokus på samverkan – eller partnering – i våra projekt. Var och en levererar det som den gör bäst och effektivast – men tillsammans på ett strukturerat sätt. Det tror vi är nyckeln till ett lyckat byggprojekt.

Läs mer om Wahlros


        

Senaste nyheterna

 • 2020-07-03 00:00

  Skön sommar!

  Vi på Wahlros Byggprojektledning vill önska er alla en härlig semester!
  info
 • 2018-12-21 15:12

  Wahlros fokuserar och växer

  Wahlros AB breddar och stärker sitt erbjudande inom arkitektur, byggprojektledning och projektering genom att förvärva Fokus Arkitektur.

  — Fokus består av mycket duktiga arkitekter och inredare som vi har arbetat i flera lyckade projekt tillsammans med, som exempelvis Odenskolan och flerbostadshusen Carlslund i Upplands Väsby, berättar Karin Rosén, vd och delägare på Wahlros. Vi märkte att vi jobbar och kompletterar varandra perfekt och att vi borde göra det mer. Dessutom ligger Fokus precis som Wahlros i framkant när det gäller att arbeta i samverkan vilket gjorde matchningen ännu mer komplett. Läs mer om satsningen här!

  info
 • 2017-11-21 10:00

  Vi sponsrar PMI:s Passion for Projects!

  Wahlros är numera stolt sponsor av PMI:s event och kongress Passion for Projects. Nästa gång kongressen går av stapeln är 12-13 mars nästa år, på Svenska Mässan i Göteborg.
  Då är temat extra spännande, nämligen  "Orgaizational agility". Passion for Projects är Skandinaviens största mötesplats för projektledare, portföljchefer och programchefer.

  Läs mer om Passion for Project här.

  info

Tjänster – för allt i ditt byggprojekt

Små som stora. I alla skeden. För fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Projektledning

Projektledning är en av våra paradgrenar, där vi oftast arbetar med de tidiga skedena i ett projekt. Som projektledare planerar, styr, rapporterar, administrerar, återkopplar, samordnar, anpassar och inte minst kommunicerar vi projektarbetet. Genom vårt strukturerade sätt att arbeta i kombination med vår stora kunskap ökar vi möjligheterna för att alla parter ska känna medverkan och samhörighet. Allt för att klara de ofta högt ställda kraven i tid, med kvalitet, enligt budget – i förtroendefullt samarbete.

Byggledning

När vi axlar byggledarrollen sker det i ett av projektets känsligaste skeenden – själva byggfasen. Som byggledare arbetar vi särskilt operativt genom att styra, kommunicera och följa upp arbetet främst på plats, exempelvis i byggmöten. Genom att leda byggandet med fast hand men alltid med samverkan i fokus kan vi vara en god representant för dig på byggplatsen.

Projekteringsledning

Det är just när ett byggprojekt ska planeras – eller projekteras – som byggets utformning och funktion kan påverkas allra mest. Som projekteringsledare leder vi arbetet när den viktiga förstudien ska tas fram. Det är där och då dina krav och önskemål för din byggdröm ska identifieras, samordnas och prioriteras. De styr i sin tur de ritningar, arbetsbeskrivningar och upphandlingsunderlag som tas fram. Detta är förstås en process som kräver stor kunskap inom byggområdet och som behöver samordnas med andra parter som för att skapa största möjliga värde för dig som ska bygga.

Partnering

Partnering – eller samverkan – är en strukturerad metod och arbetsform för att skapa förtroende, sammanhållning och ett tillitsfullt arbetssätt och -klimat i ett byggprojekt. Metoden är en mycket central del i Wahlros arbetssätt eftersom den ger stora möjligheter tillfredsställa uppdragsgivarens behov och önskemål i slutändan. Genom att ta tillvara värdefull kompetens hos beställare, entreprenörer, projektörer, driftpersonal och tidigt tillsammans forma tydliga mål, ökar chanserna att också nå dem ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Dessutom blir det roligare på vägen dit.

Kalkylering

För att räkna ut och sedan ha koll på vad en byggdröm kostar måste tydliga kalkyler tas fram. Och det inte bara i startfasen i ett byggprojekt, utan löpande. Det gäller dessutom att verkligen ta hänsyn till alla parametrar för att få ett så pricksäkert resultat som möjligt. Det för att sedan kunna ta de effektivaste inriktningsbesluten, jämföra mot andra kalkyler och anbud eller som en del i utvärdering när det finns olika förslag på alternativa utföranden. Här har Wahlros stor kunskap och erfarenhet att dela med sig av.

Fastighetsekonomi

Det är ju oftast det ekonomiska perspektivet som styr valen i ett byggprojekt. Inte minst eftersom de ofta påverkar en fastighets framtida underhållsbehov och värde. Fastighetsekonomifrågor ingår i Wahlros verksamhet. Det handlar om att på ett strukturerat sätt samla in och analysera viktig information inför exempelvis en fastighetstransaktion. Ekonomiska beslut är alltid komplexa och omfattande och avkastningskrav, avskrivningstid och resultat måste noggrant tas med i beräkningen. Detta oavsett om det gäller val av mediesystem eller större beslut i exploateringsfrågor.

Besiktning

När en fastighet eller entreprenad är färdig, ska överlåtas eller bedömas tekniskt ska en byggbesiktning utföras. Då ska alla bygghandlingar, kontrakt, överenskommelser och inte minst regelverk stämmas av. Alla besiktningsmän hos Wahlros är godkända/certifierade för att få utföra opartiska besiktningar enligt styrande dokument (AB04, ABT06, ABS09).

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) ser till att byggherren uppfyller de krav som ställs i Plan och bygglagen (PBL). I alla bygglovs- eller anmälningspliktiga byggprojekt krävs en KA. Vid större byggprojekt krävs en certifierad KA enligt Plan- och bygglagen (PBL). Alla kontrollansvariga hos Wahlros är certifierade enligt EUs direktiv och arbetar strukturerat för att löpande informera alla parter i ett projekt.

Rådgivning och bollplank

Wahlros hjälper gärna till att bolla idéer och ge råd kring byggprojekt, stora som små.
Välkommen att höra av dig!

Kontakt

076-213 31 07

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Våra projekt

 • 2018-11-27 00:00 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Skolor

  Nya Vallaskolan i Sala

  Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet.
  Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället.

  Wahlros roll

  Wahlros agerar samverkansledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Sala kommun, fastighetskontoret
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 150 mnkr
  • Area: ca 5 900 kvm
  • Tidplan: Hösten 2020

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-24 14:08 Projekt på startsidan, Skolor, Aktuellt projekt

  Nya Tiundaskolan – Ett av Uppsalas största byggprojekt

  Tiundaskolan i Luthagen i centrala Uppsala är ett av våra - liksom Uppsalas – största byggprojekt.

  Skolan och förskolan byggs för totalt 1 044 elever, från förskoleklass till årskurs 9. I den nya fastigheten kommer också en förskola, fritidsklubb och tillagningskök att finnas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning, partnering och samverkan.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Area: cirka 16 000 kvm
  • Tidplan: Höstterminen 2015 evakuering och rivning. Från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 sker flytt till nya lokaler etappvis.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-12-15 10:22 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Lokaler

  Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

  Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

  Wahlros roll

  Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 30,4 mnkr
  • Area: 1 300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm
  • Tidplan: Färdigt maj 2018

  Kontaktperson

  info

Hör av dig till oss

Some fields are not valid
Kontakt