Marknadens bästa erbjudande för offentlig sektor.

Exempel på frågeställningar

Hur bygger man hållbart, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt? 

Hur sätter man upp en kontroll- och ledningsfunktion som säkerställer att projekten inte överskrider budgeten, med effektiva nyckeltal?

Hur får vi bra underlag för strategiska inriktningar? Hur många nya bostäder kommer att behövas, och vad prioriterar folk?

Hur bygger man yteffektiva utbildningslokaler, anpassade för förändrade demografier och nya läromedel? 

Exempel på projekt

Tiundaskolan 

Ett av Uppsalas mest omtalade skolprojekt, som dessutom byggdes snabbare än tidsplanen och kom in under budgeten. 

Storbrunn

Ombyggnad och tillbyggnad av kulturhus, bibliotek och biograf i Östhammars kommun. 

Ransta skola

Nybyggnation av en skola F-6 i Sala kommun, som utfördes i tid och på budget med mycket hög kvalitet. 

Strategisk rådgivning

Strategisk lokalförsörjning, ombyggnads- och nybyggnadsbehov.

Projektledning

Projektledning av om- och nybyggnationer, ROT-arbeten och mycket mer.

Projektering

Projektering i alla discipliner och alla prisklasser, både i egen regi och samordning.

Byggledning

Systematisk, effektiv och kostnadsmedveten byggledning.

Ekonomi

Kalkylering, uppföljning, rapportering och controllingfunktioner.

Besiktning och KA

Bred kunskap med certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga.

Juridik

Upphandlingar, kontraktsskrivning, utredningar och processer.

Analys

Kvantitativ, kvalitativ och prediktiv analys - på såväl kort som lång sikt.

Arkitektur 

Genom dotterbolaget Wahlros Arkitektur i Fokus erbjuder Wahlros en bred palett av arkitekttjänster, från konceptutveckling till färdig byggnad. Tryck här för mer info.

Wahlros Way

Wahlros genomför varje år bygg- och fastighetsprojekt som är värda flera miljarder kronor.

Projekten utförs enligt "Wahlros Way", som är baserad på PRINCE2 och PMBOK. Metodiken är framtagen av externa projektledningsexperter och garanterar - tillsammans med Wahlros medarbetares höga kompetens och långa erfarenhet - att du som kund får bästa möjliga resultat. 

Partnering - samverkan

Wahlros har ett stort fokus på partnering, som säkerställer lyckade projekt genom kontinuerlig samverkan av alla parter. 

PMI

Project Management Institute (PMI) står bakom en av världens mest beprövade och utstuderade projektledningsmetoder. Faktum är att en av Wahlros medarbetare är svensk ordförande i PMI. 

IPMA

International Project Management Association (IPMA) främjar till att säkerställa kvalitetsnivåer på resurser och processer, enligt en beprövad internationell standard.

Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss inom 24 timmar.

Bli en del av Wahlros!

Vi expanderar och letar för fullt efter duktiga personer. Karriär

Vi hjälper dig!

- info(at)wahlros.se
- 08-48 00 47 85

- Kungsgatan 16, Enköping
- Börjegatan 11, Uppsala
- Arenavägen 33, Johanneshov
- Johanneslundsvägen 12, Upplands Väsby

Gå till