Marknadens bästa erbjudande för bostadsrättsföreningar.

Exempel på frågeställningar

Hur länge håller våra stammar eller markliggande rör? Behövs ett stambyte, och hur gör man i så fall för att budget och tidsplan ska hållas? 

Hur vet vi att tidigare ombyggnadsprojekt blev korrekt utförda och kostade rimligt mycket? Kan man få tillbaka några pengar? 

Hur kan vi sänka våra energikostnader utan att sänka komforten för de boende? Vad är IMD och hur fungerar det?

Klarar vi kraven som ställs av en särskild granskare från Bolagsverket? Har vi alla handlingar och underlag som krävs? Hur minimerar man riskerna?

Exempel på projekt

Byte av markliggande rör

Omfattande byte av markliggande kall-, spill- och dagvattenledningar i Stockholm, med efterföljande återställande av mark och innergårdar.

Stämning mot HSB

Vi hjälpte BRF Sjötungan i Tyresö att utreda ett byggprojekt som HSB Stockholm projektlett, och hjälpte föreningen att stämma - och vinna mot - HSB.

Stambyte

Wahlros har stor erfarenhet av framgångsrika stambyten för ett 50-tal bostadsrättsföreningar i Mälardalen, inklusive projektering och digitalisering av ritningar.

Strategisk rådgivning

Strategisk lokalförsörjning, ombyggnads- och nybyggnadsbehov.

Projektledning

Projektledning av om- och nybyggnationer, ROT-arbeten och mycket mer.

Projektering

Projektering i alla discipliner och alla prisklasser, både i egen regi och samordning.

Byggledning

Systematisk, effektiv och kostnadsmedveten byggledning.

Ekonomi

Kalkylering, uppföljning, rapportering och controllingfunktioner.

Besiktning och KA

Bred kunskap med certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga.

Juridik

Upphandlingar, kontraktsskrivning, utredningar och processer.

Analys

Kvantitativ, kvalitativ och prediktiv analys - på såväl kort som lång sikt.

Arkitektur 

Genom dotterbolaget Wahlros Arkitektur i Fokus erbjuder Wahlros en bred palett av arkitekttjänster, från konceptutveckling till färdig byggnad. Tryck här för mer info.

Wahlros Way

Wahlros genomför varje år bygg- och fastighetsprojekt som är värda flera miljarder kronor.

Projekten utförs enligt "Wahlros Way", som är baserad på PRINCE2 och PMBOK. Metodiken är framtagen av externa projektledningsexperter och garanterar - tillsammans med Wahlros medarbetares höga kompetens och långa erfarenhet - att du som kund får bästa möjliga resultat. 

Partnering - samverkan

Wahlros har ett stort fokus på partnering, som säkerställer lyckade projekt genom kontinuerlig samverkan av alla parter. 

PMI

Project Management Institute (PMI) står bakom en av världens mest beprövade och utstuderade projektledningsmetoder. Faktum är att en av Wahlros medarbetare är svensk ordförande i PMI. 

IPMA

International Project Management Association (IPMA) främjar till att säkerställa kvalitetsnivåer på resurser och processer, enligt en beprövad internationell standard.

Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss inom 24 timmar.

Bli en del av Wahlros!

Vi expanderar och letar för fullt efter duktiga personer. Karriär

Vi hjälper dig!

- info(at)wahlros.se
- 08-48 00 47 85

- Kungsgatan 16, Enköping
- Börjegatan 11, Uppsala
- Arenavägen 33, Johanneshov
- Johanneslundsvägen 12, Upplands Väsby

Gå till