Några av våra stolta projekt

 • 2018-11-27 00:00 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Skolor

  Nya Vallaskolan i Sala

  Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet.
  Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället.

  Wahlros roll

  Wahlros agerar samverkansledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Sala kommun, fastighetskontoret
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 150 mnkr
  • Area: ca 5 900 kvm
  • Tidplan: Hösten 2020

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-26 18:29 Aktuellt projekt, Skolor

  Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. Projektet gäller nybyggnation av Ransta skola och förskola, F–6, för 130-160 elever och förskola för 80–100 barn samt en fullstor extern idrottshall med ett meröppet bibliotek och medborgarkontor. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen minst ska leva upp till kraven för att certifieras för Miljöbyggnad Silver.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare: Sala kommun

  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 135 mnkr
  • Area: Skola och förskola 2 734 kvm, Idrottshall 1 673 kvm
  • Tidplan: Färdigt årsskiftet 2018/2019

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-25 14:26 Aktuellt projekt, Lokaler

  Forumgallerian

  2015 påbörjade Forumkvarteret sin väg mot förnyelse med en ambition att skapa ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorslokaler. Sedan dess har en upprustning av lägenheter och kontorslokaler genomförts. Under 2017 kom arbetet att främst handla om upprustning och ombyggnad av galleriadelen. Hela gallerian planeras vara klar till julhandeln 2018.

  Wahlros roll

  Wahlros  har rollen som platschef/byggledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad där andra entreprenadformer förekommer för vissa delar i projektet
  • Projektkostnad: Ca 300 mnkr
  • Area: 24 000 kvm (BTA)
  • Tidplan: Total byggtid ca fem år för färdigställande av gallerian inklusive lägenheter, kontor, parkeringsgarage samt underhållsarbeten

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-24 14:08 Projekt på startsidan, Skolor, Aktuellt projekt

  Nya Tiundaskolan – Ett av Uppsalas största byggprojekt

  Tiundaskolan i Luthagen i centrala Uppsala är ett av våra - liksom Uppsalas – största byggprojekt.

  Skolan och förskolan byggs för totalt 1 044 elever, från förskoleklass till årskurs 9. I den nya fastigheten kommer också en förskola, fritidsklubb och tillagningskök att finnas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning, partnering och samverkan.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Area: cirka 16 000 kvm
  • Tidplan: Höstterminen 2015 evakuering och rivning. Från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 sker flytt till nya lokaler etappvis.

  Kontaktperson

  info
 • 2018-09-08 10:27 Aktuellt projekt

  Gimo Brandstation - Nybyggnation av deltidsbrandstation i ett plan

  Deltidsbrandstationen (Räddningstjänst i beredskap) har en 2-vagnshall med plats för två släckbilar med möjlighet att i framtiden bygga ut till en 3-vagnshall. Byggnaden består, förutom av 2-vagnshall, av omklädningsrum, duschar dam och herr, gemensam bastu, lektionssal, kontor, larmklädesutrymme, inryckningsutrymme, tvättstuga, fläktrum och fjärrvärmeundercentral. Installation av nytt RAKEL-system med tillhörande mast, nya installationer för brand-och utrymningslarm. Utvändigt skapas ny körväg, nya parkeringsplatser med motorvärmaruttag, ny uppställningsplats för ambulans samt ny övningsyta.  

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun.
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: -
  • Area: -
  • Tidplan: Färdigt november 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2018-09-08 10:01 Aktuellt projekt

  Lamellhuset Nordanby Äng i Västerås

  Nybyggnation av 44 stycken hyreslägenheter i 4 våningar. Byggnaden är ett flerbostadshus och är uppdelat i fyra trapphus med hiss och trappa som försörjer alla våningsplan, även vind. Byggnad utförs i fyra våningsplan med bostäder samt ett femte plan innehållande fläktrum och lägenhetsförråd. I bottenplan finns förutom bostäder även tekniska utrymmen och cykel- barnvagns-och rullatorförråd. Byggnaden består av lägenheter i varierande typer och utföranden i storlekar om 2 och 3 rum och kök. Alla lägenheter har balkonger alternativt uteplats.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: -
  • Area: -
  • Tidplan: Färdigt juni 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2017-12-15 10:22 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Lokaler

  Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

  Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

  Wahlros roll

  Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 30,4 mnkr
  • Area: 1 300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm
  • Tidplan: Färdigt maj 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2017-11-27 15:32 Aktuellt projekt, Lokaler

  Gimo Simhall – Renoverad simhall med plats för tävling och lek

  Gimo simhall genomgår en omfattande renovering med bl.a. takbyte, nya ytskikt och en helt ny reningsanläggning.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 30 mnkr
  • Area: 1 750 kvm
  • Tidplan: Färdigt december 2017, invigning Januari 2018.

  Kontaktperson

  info
 • 2016-12-18 08:44 Aktuellt projekt, Lokaler

  Servicebyggnad Öregrund– Ett nytt välkomnande i Öregrunds hamn

  Öregrunds servicehus och hamnkontor får ett lyft med åtgärder som syllbyte, nytt tak, ytterpanel och en insida med renoverade ytskikt.

  Wahlros roll

  Wahlros står för byggledningen.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 3 mnkr
  • Area: 150 kvm
  • Tidplan: Färdigt januari 2018

  Kontaktperson

  info