Några av våra stolta projekt

 • 2019-05-01 10:00 Aktuellt projekt

  Vård och omsorgboende i Farsta

  Ombyggnad av fastighet till Vård-och omsorgsboende.
  Ombyggnad avser ombyggnad av badrum, nya kök, nya ytskikt, nya el-installationer, nya installationer för brand-och utrymningslarm, ny installation av boende sprinkler, nya gemensamhets- och personallokaler, ny delad tvättstuga, nya gemensamma balkonger, nya uteplatser samt vidare utbyggnad av befintligt fläktrum på tak. Ett nytt omklädningsrum med dusch och WC samt vilrum i källaren. Totalt ska 107 stycken Vård-och omsorgsboenden skapas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Micasa Fastigheter i Stockholm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: -
  • Area: -
  • Tidplan: Färdigt november 2019

  Kontaktperson

  info
 • 2019-04-19 06:14 Aktuellt projekt

  Sigurd 6 - Socialtjänstens hus

  Kvarteret Sigurd 6 är beläget centralt i Västerås mellan ”Skatteskrapan” och nya Comfort hotel / S7. På området ska en ny kontorsbyggnad uppföras med plats för sociala nämndernas ca 370 anställda. Med ett mål att öka samverkan mellan enheter och skapa en tydligare väg in för stadens invånare. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver.

  Wahlros roll

  Wahlros  har rollen som projektledare och byggledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Hemfosa
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad i samverkan
  • Projektkostnad: Ca 270 mnkr
  • Area: Ca 8 500 kvm (BTA)
  • Tidplan: Byggstart är planerad till sommaren 2019 och huset väntas vara färdigställt tredje kvartalet 2021

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-27 00:00 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Skolor

  Nya Vallaskolan i Sala

  Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet.
  Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället.

  Wahlros roll

  Wahlros agerar samverkansledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Sala kommun, fastighetskontoret
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 150 mnkr
  • Area: ca 5 900 kvm
  • Tidplan: Hösten 2020

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-26 18:29 Aktuellt projekt, Skolor

  Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. Projektet gäller nybyggnation av Ransta skola och förskola, F–6, för 130-160 elever och förskola för 80–100 barn samt en fullstor extern idrottshall med ett meröppet bibliotek och medborgarkontor. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen minst ska leva upp till kraven för att certifieras för Miljöbyggnad Silver.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare: Sala kommun

  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 135 mnkr
  • Area: Skola och förskola 2 734 kvm, Idrottshall 1 673 kvm
  • Tidplan: Färdigt årsskiftet 2018/2019

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-25 14:26 Aktuellt projekt, Lokaler

  Forumgallerian

  2015 påbörjade Forumkvarteret sin väg mot förnyelse med en ambition att skapa ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorslokaler. Sedan dess har en upprustning av lägenheter och kontorslokaler genomförts. Under 2017 kom arbetet att främst handla om upprustning och ombyggnad av galleriadelen. Hela gallerian planeras vara klar till julhandeln 2018.

  Wahlros roll

  Wahlros  har rollen som platschef/byggledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad där andra entreprenadformer förekommer för vissa delar i projektet
  • Projektkostnad: Ca 300 mnkr
  • Area: 24 000 kvm (BTA)
  • Tidplan: Total byggtid ca fem år för färdigställande av gallerian inklusive lägenheter, kontor, parkeringsgarage samt underhållsarbeten

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-24 14:08 Projekt på startsidan, Skolor, Aktuellt projekt

  Nya Tiundaskolan – Ett av Uppsalas största byggprojekt

  Tiundaskolan i Luthagen i centrala Uppsala är ett av våra - liksom Uppsalas – största byggprojekt.

  Skolan och förskolan byggs för totalt 1 044 elever, från förskoleklass till årskurs 9. I den nya fastigheten kommer också en förskola, fritidsklubb och tillagningskök att finnas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning, partnering och samverkan.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Area: cirka 16 000 kvm
  • Tidplan: Höstterminen 2015 evakuering och rivning. Från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 sker flytt till nya lokaler etappvis.

  Kontaktperson

  info
 • 2018-09-08 10:27 Aktuellt projekt

  Gimo Brandstation - Nybyggnation av deltidsbrandstation i ett plan

  Deltidsbrandstationen (Räddningstjänst i beredskap) har en 2-vagnshall med plats för två släckbilar med möjlighet att i framtiden bygga ut till en 3-vagnshall. Byggnaden består, förutom av 2-vagnshall, av omklädningsrum, duschar dam och herr, gemensam bastu, lektionssal, kontor, larmklädesutrymme, inryckningsutrymme, tvättstuga, fläktrum och fjärrvärmeundercentral. Installation av nytt RAKEL-system med tillhörande mast, nya installationer för brand-och utrymningslarm. Utvändigt skapas ny körväg, nya parkeringsplatser med motorvärmaruttag, ny uppställningsplats för ambulans samt ny övningsyta.  

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun.
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: -
  • Area: -
  • Tidplan: Färdigt november 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2018-09-08 10:01 Aktuellt projekt

  Lamellhuset Nordanby Äng i Västerås

  Nybyggnation av 44 stycken hyreslägenheter i 4 våningar. Byggnaden är ett flerbostadshus och är uppdelat i fyra trapphus med hiss och trappa som försörjer alla våningsplan, även vind. Byggnad utförs i fyra våningsplan med bostäder samt ett femte plan innehållande fläktrum och lägenhetsförråd. I bottenplan finns förutom bostäder även tekniska utrymmen och cykel- barnvagns-och rullatorförråd. Byggnaden består av lägenheter i varierande typer och utföranden i storlekar om 2 och 3 rum och kök. Alla lägenheter har balkonger alternativt uteplats.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: -
  • Area: -
  • Tidplan: Färdigt juni 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2017-12-15 10:22 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Lokaler

  Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

  Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

  Wahlros roll

  Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 30,4 mnkr
  • Area: 1 300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm
  • Tidplan: Färdigt maj 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2017-11-27 15:32 Aktuellt projekt, Lokaler

  Gimo Simhall – Renoverad simhall med plats för tävling och lek

  Gimo simhall genomgår en omfattande renovering med bl.a. takbyte, nya ytskikt och en helt ny reningsanläggning.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 30 mnkr
  • Area: 1 750 kvm
  • Tidplan: Färdigt december 2017, invigning Januari 2018.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 12:48 Lokaler, Aktuellt projekt

  Grönskärs naturreservat – majestätiskt i skärgården

  Det vackra och lite svårtillgängliga naturreservatet Grönskär kröns av en stolt stenfyr från 1770.

  Wahlros roll

  Wahlros har bland annat analyserat underhållsbehovet för fyren, projektplanerat och deltar i upphandling av reparation och målningsarbeten.

  Projektfakta

  Projektet har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och antikvarisk medverkan.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:41 Bostäder, Aktuellt projekt

  BRF Sörgården – stort välbehövligt fönsterbyte

  Byte av fönster i bostadsrättsföreningen Sörgården i Enköping.

  Wahlros roll

  Wahlros skötte förfrågningsunderlag, upphandling och byggledning. Genom Wahlros anlitades även en oberoende besiktningsman.

  Projektfakta

  • Projektkostnad: 2,6 miljoner
  • Tidplan: Entreprenaden pågick under nio veckor och var färdig till våren 2015.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:40 Bostäder, Aktuellt projekt

  Edsvägen 16 – Östhammars modernaste vårdboende

  På Edsvägen 16 i Östhammar finns det nya vårdboendet med 63 moderna lägenheter.

  Wahlros roll

  Bygg- och projektledning från start till slut, viss projekteringsledning samt stod som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Entreprenadkostnad: cirka 130 miljoner kronor
  • Area: 6 000 kvadratmeter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Tidplan: Färdigt december 2014
  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:39 Skolor, Aktuellt projekt

  Gröna Dalen – skön vardagstrivsel i Håbo

  Gröna Dalens förskola i Håbo ska inrymma 6 avdelningar i två plan med tillagningskök.

  Wahlros roll

  Wahlros projektleder hela byggprocessen samt har rollen som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Håbo kommun
  • Area: 1 600 kvadratmeter
  • Budget: 35 miljoner kronor
  • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
  • Tidplan: Färdigt 30 juni 2015.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:38 Bostäder, Aktuellt projekt

  Carlslunds bostäder – klimatsmart i Upplands Väsby

  Nyproduktion av 20 lägenheter, 1–3 rum och kök i två huskroppar, i två plan med 10 lägenheter i varje hus.

  Wahlros roll

  Wahlros tog som projektledare, projekteringsledare och byggledare hand om hela projektet för beställarens räkning, från programarbete till färdigställd produkt.

  Projektfakta

  • Byggherre: Bo i Väsby AB
  • Bruttototalarea (BTA): 1138 kvadratmeter
  • Tidplan: Produktionsstart årsskiftet 2013/2014. Inflyttning under april 2015.
  • Övrigt: Huset är uppfört som ett lågenergihus med val av material utifrån ett LCC-perspektiv. (Life Cycle Cost).

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:35 Lokaler, Aktuellt projekt

  Nya lokaler för Axfood Snabbgross i Uppsala

  Ombyggnad av ÖoB´s gamla lokaler på Nymansgatan 8 för att anpassas till nya hyresgästen Axfood Snabbgross.

  Wahlros roll

  Biträdande projektledare under projekteringen samt byggledning under byggtiden.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala Industrihus Cykeln AB
  • Area: 2 400 m²
  • Inflytt: april 2017

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-18 08:54 Lokaler, Aktuellt projekt

  Nybyggnation av kontorsbyggnad

  Beläget vid resecentrum i Enköping ligger denna fantastiska byggnad om tre våningar kontorslokaler och parkeringsgarage i källare. Projektet startade våren 2015 och hösten 2016 stod byggnaden klar.

  Wahlros roll

  Wahlros fungerade som projekteringsledare, projektledare, byggledare och kontrollansvarig.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare:Peter Johnsson IT-konsult AB
  Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  Projektkostnad:  ca 40 milj
  Area:
  Tidplan: Färdigt för inflytt hösten 2016

  Kontaktperson

  info
 • 2016-12-18 08:44 Aktuellt projekt, Lokaler

  Servicebyggnad Öregrund– Ett nytt välkomnande i Öregrunds hamn

  Öregrunds servicehus och hamnkontor får ett lyft med åtgärder som syllbyte, nytt tak, ytterpanel och en insida med renoverade ytskikt.

  Wahlros roll

  Wahlros står för byggledningen.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 3 mnkr
  • Area: 150 kvm
  • Tidplan: Färdigt januari 2018

  Kontaktperson

  info