Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

Wahlros roll

Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 30,4 mnkr
  • Area: 1 300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm
  • Tidplan: Färdigt maj 2018

Kontaktperson