Skolor

 • 2018-11-27 00:00 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Skolor

  Nya Vallaskolan i Sala

  Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet.
  Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället.

  Wahlros roll

  Wahlros agerar samverkansledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Sala kommun, fastighetskontoret
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 150 mnkr
  • Area: ca 5 900 kvm
  • Tidplan: Hösten 2020

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-26 18:29 Aktuellt projekt, Skolor

  Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. Projektet gäller nybyggnation av Ransta skola och förskola, F–6, för 130-160 elever och förskola för 80–100 barn samt en fullstor extern idrottshall med ett meröppet bibliotek och medborgarkontor. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen minst ska leva upp till kraven för att certifieras för Miljöbyggnad Silver.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare: Sala kommun

  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 135 mnkr
  • Area: Skola och förskola 2 734 kvm, Idrottshall 1 673 kvm
  • Tidplan: Färdigt årsskiftet 2018/2019

  Kontaktperson

  info
 • 2018-11-24 14:08 Projekt på startsidan, Skolor, Aktuellt projekt

  Nya Tiundaskolan – Ett av Uppsalas största byggprojekt

  Tiundaskolan i Luthagen i centrala Uppsala är ett av våra - liksom Uppsalas – största byggprojekt.

  Skolan och förskolan byggs för totalt 1 044 elever, från förskoleklass till årskurs 9. I den nya fastigheten kommer också en förskola, fritidsklubb och tillagningskök att finnas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning, partnering och samverkan.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Area: cirka 16 000 kvm
  • Tidplan: Höstterminen 2015 evakuering och rivning. Från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 sker flytt till nya lokaler etappvis.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:39 Skolor, Aktuellt projekt

  Gröna Dalen – skön vardagstrivsel i Håbo

  Gröna Dalens förskola i Håbo ska inrymma 6 avdelningar i två plan med tillagningskök.

  Wahlros roll

  Wahlros projektleder hela byggprocessen samt har rollen som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Håbo kommun
  • Area: 1 600 kvadratmeter
  • Budget: 35 miljoner kronor
  • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
  • Tidplan: Färdigt 30 juni 2015.

  Kontaktperson

  info