Sigurd 6 - Socialtjänstens hus

Kvarteret Sigurd 6 är beläget centralt i Västerås mellan ”Skatteskrapan” och nya Comfort hotel / S7. På området ska en ny kontorsbyggnad uppföras med plats för sociala nämndernas ca 370 anställda. Med ett mål att öka samverkan mellan enheter och skapa en tydligare väg in för stadens invånare. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver.

Wahlros roll

Wahlros  har rollen som projektledare och byggledare.

Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Hemfosa
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad i samverkan
  • Projektkostnad: Ca 270 mnkr
  • Area: Ca 8 500 kvm (BTA)
  • Tidplan: Byggstart är planerad till sommaren 2019 och huset väntas vara färdigställt tredje kvartalet 2021

Kontaktperson