Ransta nya skola, förskola och idrottshall

Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. Projektet gäller nybyggnation av Ransta skola och förskola, F–6, för 130-160 elever och förskola för 80–100 barn samt en fullstor extern idrottshall med ett meröppet bibliotek och medborgarkontor. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen minst ska leva upp till kraven för att certifieras för Miljöbyggnad Silver.

Wahlros roll

Wahlros ansvarar för projektledning.

Projektfakta

Uppdragsgivare: Sala kommun

  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 135 mnkr
  • Area: Skola och förskola 2 734 kvm, Idrottshall 1 673 kvm
  • Tidplan: Färdigt årsskiftet 2018/2019

Kontaktperson