Vår affärsidé

Wahlros driver bygg- och förvaltningsprojekt i mål. Oavsett storlek på uppdrag, nära eller långt borta, arbetar vi lika strukturerat och framtidsanpassat. Det gör vi bland annat genom att kombinera de bästa delarna från väl beprövade och mer innovativa metoder – där samarbete är allra viktigast för oss.

Det handlar om organiserad samverkan där vi använder erfarenheter och samlad kompetens på det mest effektiva sättet. Vi levererar alltid effektivt och tryggt hela vägen fram – och oftast längre än så.

Oberoende och personalägda

Wahlros Byggprojektledning AB är ett personalägt och oberoende företag med huvudkontor i Enköping. Vi riktar oss till både privata och offentliga fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Företaget hanterar det mesta i byggprojekt, som projektledning, byggledning, projektering, ekonomi, besiktningar, kontroller (KA), upphandlingar, partnering och avslut. Vi håller även skräddarsydda kurser.

Stort fokus på samverkan och partnering

Det som kanske utmärker Wahlros allra mest är vårt stora fokus på samverkan – eller partnering – i våra projekt. Var och en levererar det som den gör bäst och effektivast – men tillsammans på ett strukturerat sätt med tydliga rutiner och system. Det tror vi är nyckeln till ett lyckat byggprojekt.

Små- till miljardprojekt

Wahlros har mycket stor erfarenhet från bygglednings, exploaterings- och planeringsprojekt, i allt från små- till miljardprojekt, i både tidiga och sena skeden. Vi arbetar oftast i Mälarregionen med utgångspunkt från Enköping och Uppsala. Våra uppdrag sträcker sig från Södertälje i söder till Östhammar i norduppland.

Gedigen kompetens

Wahlros består av ett 15-tal mycket kompetenta och erfarna projekt- och byggledare med olika kompetenser och bakgrunder kring projektering, besiktning, kontrollansvar med mera. Vår gemensamma utgångspunkt är alltid att hitta den optimala lösningen för våra uppdragsgivare och arbetar systematiskt med kompetensutveckling. Behövs det samarbetar vi med andra duktiga konsulter som finns i vårt stora nätverk.

Höga miljökrav

Wahlros har stor vana att arbeta med höga miljökrav på materialval och i energifrågor, som exempelvis Sunda Hus, Miljöbyggnad och GreenBuilding.

Kvalitets- och miljösystematiskt arbete

Wahlros arbetar efter ett Kvalitets- och miljöledningssystem som motsvarar standard ISO 9001:2000 samt ISO 14001:1996.

Fel på några av fälten
Kontakt