• 2017-12-19 10:15

  Karin Rosén, ägare/VD, bygg- och projektledare

  Karin driver Wahlros och leder själv stora byggprojekt i olika skeden, bland annat hos ett stort kommunalt fastighetsbolag.

  Karin är kvalitetsansvarig i företaget.

  Tidigare har Karin utvecklat projekt- och hyresmodeller i samverkan med verksamheter och fastighetsorganisationer. Karin har också verkat som chef för några av regionens stora och branschledande företag och organisationer, som entreprenör för bostadsföretag och som konsult i byggbranschen.

  Karin är utbildad Bas P/U och har också en konstnärlig utbildning från högskolan.

  Kontakt

  076-213 31 07

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcmluLnJvc2VuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+a2FyaW4ucm9zZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-12-18 13:01

  Stefan Wahlund, ägare, bygg- och projektledare

  Stefan driver Wahlros och arbetar som projektledare, byggledare, projekteringsledare samt besiktningsman. Han arbetar med hela processer, från tidiga planärenden till slutbesiktningar och är specialiserad på partneringledning.

  Stefan är miljöansvarig i företaget.

  Tidigare har Stefan under många år arbetat som konsult åt Uppsalabaserade ingenjörsföretag. Stefan har även arbetat som projektledare på beställarsidan i fem år samt har haft uppdrag som projektchef i beställarorganisationer.

  Stefan är certifierad projektledare enligt IPMA nivå B och certifierad besiktningsman.

  Kontakt

  070-799 64 70

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZWZhbi53YWhsdW5kQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+c3RlZmFuLndhaGx1bmRAd2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-12-16 13:06

  Michael Andersson, bygg- och projektledare

  Michael arbetar som projekt- och byggledare, ofta för ombyggnader i förskolor och skolor och har sin tyngdpunkt när det gäller samverkansformer och projektutveckling.

  Tidigare har Michael arbetat i småhusbranschen som projektansvarig samt produktionschef.

  Michael är utbildad vid Maskiningenjörsprogrammet vid KTH.

  Kontakt

  076-349 79 07

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pY2hhZWwuYW5kZXJzc29uQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+bWljaGFlbC5hbmRlcnNzb25Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-12-15 13:07

  Pelle Andersson, bygg- och projektledare

  Pelle arbetar som bygg- och projektledare och är utbildad högskoleingenjör i byggteknik på Uppsala universitet. Pelle är även godkänd besiktningsman

  Kontakt

  070-736 57 39

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlbGxlLmFuZGVyc3NvbkB3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnBlbGxlLmFuZGVyc3NvbkB3YWhscm9zLnNlPC9hPg==

  info
 • 2017-12-12 13:30

  Therese Helander, bygg- och projektledare

  Therese är Föräldraledig

  Therese är utbildad byggingenjör och har erfarenhet att delta i hela byggprocessen och i partneringprojekt. Hon har tidigare arbetat med nyproduktion och ombyggnad som både projektledare och byggledare hos bland annat SWECO och Forsmark Kraftgrupp. Therese är kontrollansvarig nivå K, utbildad Bas P, PRINCE2-ceritiferad och certifierad projektledare (PMP) hos Project Management Insitute (PMI) där hon även är engagerad i styrelsen.

  Kontakt

  070-000 98 18

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRoZXJlc2UuaGVsYW5kZXJAd2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz50aGVyZXNlLmhlbGFuZGVyQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

  info
 • 2017-12-11 13:32

  Sarah Rosén, bygg- och projektledare

  Sarah arbetar som bygg- och projektledare i bostads- och lokalprojekt.

  Hennes karriär startade som teknisk ingenjör i gruvbranschen och fortsatte sedan som projektledare. Sarah har även hunnit med att jobba som upphandlare av LOU-styrda entreprenader. Närmast kommer Sarah från ett annat konsultföretag där hon arbetat med lokalanpassningar till vitt skilda brukare, allt från butiker till kontor. Hennes största styrkor är sinnet för ordning och tydliga kommunikationssätt.

  Sarah är utbildad högskoleingenjör.  

  Kontakt

  070-092 01 26

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhcmFoLnJvc2VuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+c2FyYWgucm9zZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-12-10 13:29

  Roger Halén, bygg- och projektledare

  Roger arbetar som bygg- och projektledare med bas U ansvar.

  Kontakt

  070-590 90 08

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJvZ2VyLmhhbGVuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cm9nZXIuaGFsZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-12-10 13:23

  Johan Bertilsson, bygg- och projektledare

  Johan arbetar som bygg- och projektledare.

  Kontakt

  070-545 62 43

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLmJlcnRpbHNzb25Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5qb2hhbi5iZXJ0aWxzc29uQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

  info
 • 2017-12-09 13:35

  Camilla Tengström, bygg- och projektledare

  Camilla arbetar främst som projekt- och byggledare. Hon fungerar också ofta som kontrollansvarig, Bas P och besiktningsman.

  Tidigare har Camilla arbetat som beställare och har stor vana av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Camilla har också stor erfarenhet av om- och nybyggnationer av bland annat skolor, kontors- och industrilokaler. Närmast kommer Camilla från ett annat konsultföretag där hon arbetat med ombyggnadsarbeten inom bland annat skola.

  Camilla är utbildad högskoleingenjör.

  Kontakt

  070-051 11 68

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhbWlsbGEudGVuZ3N0cm9tQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Y2FtaWxsYS50ZW5nc3Ryb21Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-10-10 13:34

  Lisa Sandlund, bygg- och projektledare

  Lisa arbetar främst som projektledare men biträder även sina kollegor i stor utsträckning.

  Lisa har skaffat sig en stor erfarenhet inom vatten- och avloppsnät i sin roll som projektingenjör vid en kommunal VA-avdelning. Tidigare har hon även arbetat som arbetsledare hos en stor byggentreprenör.Hon är även certifierad Kontrollansvarig nivå N. Hennes största styrka är noggrannheten i allt hon gör.

  Lisa är utbildad högskoleingenjör.

  Kontakt

  070-020 95 20

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2Euc2FuZGx1bmRAd2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5saXNhLnNhbmRsdW5kQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

  info
 • 2017-08-21 21:08

  Annika Amelin, bygg- och projektledare

  Annika arbetar som bygg- och projektledare.

  Kontakt

  073-512 24 32

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmlrYS5hbWVsaW5Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5hbm5pa2EuYW1lbGluQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

  info
 • 2017-02-01 00:00

  Chalalai Chaichaowarat, bygg- och projektledare


  Chalalai är utbildad byggnadsingenjör. Hon kommer närmast från fastighetsbranschen där hon arbetat som mäklare.

  Kontakt

  073-915 97 17

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNoYWxhbGFpQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Y2hhbGFsYWlAd2FobHJvcy5zZTwvYT4=

  info
 • 2017-01-01 07:59

  Mahir Silajdžić, Avtalsansvarig

  Mahir arbetar primärt med juridisk och ekonomisk projektrevision, upphandlingsförfaranden samt projektledning av förstudier och behovsanalyser. Därutöver ansvarar Mahir för Wahlros interna juridiska frågor.

  Mahir har tidigare erfarenhet av arbete på advokatbyrå och är specialiserad inom affärsjuridik, särskilt avtalsfrågor. Mahir är utbildad jurist och har även utbildning inom företagsekonomi.

  Kontakt

  070-779 90 28

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1haGlyLnNpbGFqZHppY0B3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm1haGlyLnNpbGFqZHppY0B3YWhscm9zLnNlPC9hPg==

  info
 • 2016-12-08 13:36

  Ofelia Säfström

  Ofelia arbetar med administration och ekonomi.

  Kontakt

  076-050 54 19

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9mZWxpYUB3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm9mZWxpYUB3YWhscm9zLnNlPC9hPg==

  info
 • 2015-12-07 13:38

  Lenita J Herlitz

  Lenita är vår kommunikatör.

  Hon arbetar på Wahlros uppdrag med vår egen kommunikation och varumärke med bland annat hemsida och andra marknadsföringsinsatser. Lenita fungerar också som kommunikationsresurs i våra projekt. Hon har bland annat tidigare arbetat med kommunikation i skolprojekt som kommunikatör hos Skolfastigheter i Uppsala.

  Kontakt

  070-767 93 92

  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbml0YUBsZW5pdGFrb21tdW5pa2F0aW9uLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmxlbml0YUBsZW5pdGFrb21tdW5pa2F0aW9uLnNlPC9hPg==

  info