Lokaler

 • 2018-11-25 14:26 Aktuellt projekt, Lokaler

  Forumgallerian

  2015 påbörjade Forumkvarteret sin väg mot förnyelse med en ambition att skapa ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorslokaler. Sedan dess har en upprustning av lägenheter och kontorslokaler genomförts. Under 2017 kom arbetet att främst handla om upprustning och ombyggnad av galleriadelen. Hela gallerian planeras vara klar till julhandeln 2018.

  Wahlros roll

  Wahlros  har rollen som platschef/byggledare.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad där andra entreprenadformer förekommer för vissa delar i projektet
  • Projektkostnad: Ca 300 mnkr
  • Area: 24 000 kvm (BTA)
  • Tidplan: Total byggtid ca fem år för färdigställande av gallerian inklusive lägenheter, kontor, parkeringsgarage samt underhållsarbeten

  Kontaktperson

  info
 • 2017-12-15 10:22 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan, Lokaler

  Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

  Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

  Wahlros roll

  Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 30,4 mnkr
  • Area: 1 300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm
  • Tidplan: Färdigt maj 2018

  Kontaktperson

  info
 • 2017-11-27 15:32 Aktuellt projekt, Lokaler

  Gimo Simhall – Renoverad simhall med plats för tävling och lek

  Gimo simhall genomgår en omfattande renovering med bl.a. takbyte, nya ytskikt och en helt ny reningsanläggning.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 30 mnkr
  • Area: 1 750 kvm
  • Tidplan: Färdigt december 2017, invigning Januari 2018.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 12:48 Lokaler, Aktuellt projekt

  Grönskärs naturreservat – majestätiskt i skärgården

  Det vackra och lite svårtillgängliga naturreservatet Grönskär kröns av en stolt stenfyr från 1770.

  Wahlros roll

  Wahlros har bland annat analyserat underhållsbehovet för fyren, projektplanerat och deltar i upphandling av reparation och målningsarbeten.

  Projektfakta

  Projektet har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och antikvarisk medverkan.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:35 Lokaler, Aktuellt projekt

  Nya lokaler för Axfood Snabbgross i Uppsala

  Ombyggnad av ÖoB´s gamla lokaler på Nymansgatan 8 för att anpassas till nya hyresgästen Axfood Snabbgross.

  Wahlros roll

  Biträdande projektledare under projekteringen samt byggledning under byggtiden.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala Industrihus Cykeln AB
  • Area: 2 400 m²
  • Inflytt: april 2017

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-18 08:54 Lokaler, Aktuellt projekt

  Nybyggnation av kontorsbyggnad

  Beläget vid resecentrum i Enköping ligger denna fantastiska byggnad om tre våningar kontorslokaler och parkeringsgarage i källare. Projektet startade våren 2015 och hösten 2016 stod byggnaden klar.

  Wahlros roll

  Wahlros fungerade som projekteringsledare, projektledare, byggledare och kontrollansvarig.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare:Peter Johnsson IT-konsult AB
  Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  Projektkostnad:  ca 40 milj
  Area:
  Tidplan: Färdigt för inflytt hösten 2016

  Kontaktperson

  info
 • 2016-12-18 08:44 Aktuellt projekt, Lokaler

  Servicebyggnad Öregrund– Ett nytt välkomnande i Öregrunds hamn

  Öregrunds servicehus och hamnkontor får ett lyft med åtgärder som syllbyte, nytt tak, ytterpanel och en insida med renoverade ytskikt.

  Wahlros roll

  Wahlros står för byggledningen.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projektkostnad: 3 mnkr
  • Area: 150 kvm
  • Tidplan: Färdigt januari 2018

  Kontaktperson

  info