Grönskärs naturreservat – majestätiskt i skärgården

Det vackra och lite svårtillgängliga naturreservatet Grönskär kröns av en stolt stenfyr från 1770.

Wahlros roll

Wahlros har bland annat analyserat underhållsbehovet för fyren, projektplanerat och deltar i upphandling av reparation och målningsarbeten.

Projektfakta

Projektet har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och antikvarisk medverkan.

Kontaktperson