Forumgallerian

2015 påbörjade Forumkvarteret sin väg mot förnyelse med en ambition att skapa ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorslokaler. Sedan dess har en upprustning av lägenheter och kontorslokaler genomförts. Under 2017 kom arbetet att främst handla om upprustning och ombyggnad av galleriadelen. Hela gallerian planeras vara klar till julhandeln 2018.

Wahlros roll

Wahlros  har rollen som platschef/byggledare.

Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg
  • Entreprenadform:  Totalentreprenad där andra entreprenadformer förekommer för vissa delar i projektet
  • Projektkostnad: Ca 300 mnkr
  • Area: 24 000 kvm (BTA)
  • Tidplan: Total byggtid ca fem år för färdigställande av gallerian inklusive lägenheter, kontor, parkeringsgarage samt underhållsarbeten

Kontaktperson