Bostäder

 • 2017-10-31 10:41 Bostäder, Aktuellt projekt

  BRF Sörgården – stort välbehövligt fönsterbyte

  Byte av fönster i bostadsrättsföreningen Sörgården i Enköping.

  Wahlros roll

  Wahlros skötte förfrågningsunderlag, upphandling och byggledning. Genom Wahlros anlitades även en oberoende besiktningsman.

  Projektfakta

  • Projektkostnad: 2,6 miljoner
  • Tidplan: Entreprenaden pågick under nio veckor och var färdig till våren 2015.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:40 Bostäder, Aktuellt projekt

  Edsvägen 16 – Östhammars modernaste vårdboende

  På Edsvägen 16 i Östhammar finns det nya vårdboendet med 63 moderna lägenheter.

  Wahlros roll

  Bygg- och projektledning från start till slut, viss projekteringsledning samt stod som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Entreprenadkostnad: cirka 130 miljoner kronor
  • Area: 6 000 kvadratmeter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Tidplan: Färdigt december 2014
  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:38 Bostäder, Aktuellt projekt

  Carlslunds bostäder – klimatsmart i Upplands Väsby

  Nyproduktion av 20 lägenheter, 1–3 rum och kök i två huskroppar, i två plan med 10 lägenheter i varje hus.

  Wahlros roll

  Wahlros tog som projektledare, projekteringsledare och byggledare hand om hela projektet för beställarens räkning, från programarbete till färdigställd produkt.

  Projektfakta

  • Byggherre: Bo i Väsby AB
  • Bruttototalarea (BTA): 1138 kvadratmeter
  • Tidplan: Produktionsstart årsskiftet 2013/2014. Inflyttning under april 2015.
  • Övrigt: Huset är uppfört som ett lågenergihus med val av material utifrån ett LCC-perspektiv. (Life Cycle Cost).

  Kontaktperson

  info