Några av våra stolta projekt

 • 2017-11-29 18:29 Aktuellt projekt

  Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. Projektet gäller nybyggnation av Ransta skola och förskola, F–6, för 130-160 elever och förskola för 80–100 barn samt en fullstor extern idrottshall med ett meröppet bibliotek och medborgarkontor. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen minst ska leva upp till kraven för att certifieras för Miljöbyggnad Silver.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare: Sala kommun
  Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  Projektkostnad: 135 miljoner
  Area: Skola och förskola 2734 kvm BTA, Idrottshall 1673 kvm BTA
  Tidplan: Färdigt årsskiftet 2018/2019

  Kontaktperson

  info
 • 2017-11-27 15:32 Aktuellt projekt

  Gimo Simhall – Renoverad simhall med plats för tävling och lek

  Gimo simhall genomgår en omfattande renovering med bl.a. takbyte, nya ytskikt och en helt ny reningsanläggning.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för byggledning.

  Projektfakta

  Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Projektkostnad: 30 miljoner
  Area: 1750 kvm.
  Tidplan: Färdigt december 2017, invigning Januari 2018.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 12:48 Aktuellt projekt

  Grönskärs naturreservat – majestätiskt i skärgården

  Det vackra och lite svårtillgängliga naturreservatet Grönskär kröns av en stolt stenfyr från 1770.

  Wahlros roll

  Wahlros har bland annat analyserat underhållsbehovet för fyren, projektplanerat och deltar i upphandling av reparation och målningsarbeten.

  Projektfakta

  Projektet har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och antikvarisk medverkan.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:41 Aktuellt projekt

  BRF Sörgården – stort välbehövligt fönsterbyte

  Byte av fönster i bostadsrättsföreningen Sörgården i Enköping.

  Wahlros roll

  Wahlros skötte förfrågningsunderlag, upphandling och byggledning. Genom Wahlros anlitades även en oberoende besiktningsman.

  Projektfakta

  • Projektkostnad: 2,6 miljoner
  • Tidplan: Entreprenaden pågick under nio veckor och var färdig till våren 2015.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:40 Aktuellt projekt

  Edsvägen 16 – Östhammars modernaste vårdboende

  På Edsvägen 16 i Östhammar finns det nya vårdboendet med 63 moderna lägenheter.

  Wahlros roll

  Bygg- och projektledning från start till slut, viss projekteringsledning samt stod som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Entreprenadkostnad: cirka 130 miljoner kronor
  • Area: 6 000 kvadratmeter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Tidplan: Färdigt december 2014
  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:39 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan

  Gröna Dalen – skön vardagstrivsel i Håbo

  Gröna Dalens förskola i Håbo ska inrymma 6 avdelningar i två plan med tillagningskök.

  Wahlros roll

  Wahlros projektleder hela byggprocessen samt har rollen som kontrollansvarig (KA).

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Håbo kommun
  • Area: 1 600 kvadratmeter
  • Budget: 35 miljoner kronor
  • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
  • Tidplan: Färdigt 30 juni 2015.

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:38 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan

  Carlslunds bostäder – klimatsmart i Upplands Väsby

  Nyproduktion av 20 lägenheter, 1–3 rum och kök i två huskroppar, i två plan med 10 lägenheter i varje hus.

  Wahlros roll

  Wahlros tog som projektledare, projekteringsledare och byggledare hand om hela projektet för beställarens räkning, från programarbete till färdigställd produkt.

  Projektfakta

  • Byggherre: Bo i Väsby AB
  • Bruttototalarea (BTA): 1138 kvadratmeter
  • Tidplan: Produktionsstart årsskiftet 2013/2014. Inflyttning under april 2015.
  • Övrigt: Huset är uppfört som ett lågenergihus med val av material utifrån ett LCC-perspektiv. (Life Cycle Cost).

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:35 Aktuellt projekt

  Nya lokaler för Axfood Snabbgross i Uppsala

  Ombyggnad av ÖoB´s gamla lokaler på Nymansgatan 8 för att anpassas till nya hyresgästen Axfood Snabbgross.

  Wahlros roll

  Biträdande projektledare under projekteringen samt byggledning under byggtiden.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala Industrihus Cykeln AB
  • Area: 2 400 m²
  • Inflytt: april 2017

  Kontaktperson

  info
 • 2017-10-31 10:21 Aktuellt projekt, Projekt på startsidan

  Nya Tiundaskolan – ett av Uppsalas största byggprojekt

  Tiundaskolan i Luthagen i centrala Uppsala är ett av våra - liksom Uppsalas – största byggprojekt.

  Skolan och förskolan byggs för totalt 1044 elever, från förskoleklass till årskurs 9. I den nya fastigheten kommer också en förskola, fritidsklubb och tillagningskök att finnas.

  Wahlros roll

  Wahlros ansvarar för projektledning, partnering och samverkan.

  Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Area: cirka 16 000 kvadratmeter
  • Tidplan: Höstterminen 2015 evakuering och rivning. Från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 sker flytt till nya lokaler etappvis.

  Kontaktperson

  info