Storbrunn – Ett nytt kulturhus i Östhammar

Det nya kulturhuset Storbrunn innefattar både bibliotek, biograf, konstrum och kultur- och fritidsaktiviteter.

Wahlros roll

Wahlros sköter projekt- och byggledning samt har rollen som kontrollansvarig.

Projektfakta

Uppdragsgivare: Östhammars kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
Projektkostnad: 30,4 milj.
Area: 1300 kvm. Befintlig byggnad 670 kvm, tillbyggnad 630 kvm.
Tidplan: Färdigt maj 2018

Kontaktperson