Frösåkersskolan – Engagerad skola i toppklass

Frösåkersskolan i Östhammar byggs ut för att rymma 600 elever från årskurs 4 till 9.

Wahlros roll

Wahlros ansvarar för projektledningen.

Projektfakta

  • Uppdragsgivare: Östhammars kommun
  • Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan
  • Projektkostnad: 240 mnkr
  • Area: 7 800 kvm
  • Tidplan: Färdigt 2020

Kontaktperson