2016-01-29 12:26

Fler besiktningsmän på Wahlros

Camilla Tengström och Annika Mässing är nu av SBR utbildade entreprenadbesiktningsmän.